Yüzey Gerilimi

Yüzey Gerilimi videosunu izlemek için linki tıklayınız.

YÜZEY GERİLİMİ

Şekildeki su dolu bardağa atılan madeni paranın yoğunluğu, suyun yoğunluğundan büyük olmasına rağmen madeni
para suda yüzmektedir. Bu durum kaldırma kuvvetinin haricinde başka bir kuvvetin varlığını ortaya koymaktadır.
Bir kapta bulunan sıvının molekülleri birbirine çekme kuvveti (kohezyon) uygular. Sıvı yüzeyindeki molekülleri çevreleyen moleküller sıvının içindekilere kıyasla çok daha azdır. Bu nedenle sıvı içindeki bir molekül her
yöne çekilir. Bu çekilme sonucunda sıvı yüzeyindeki moleküllerle altındaki moleküller birbirine yaklaşır. Bunun sonucunda birbirine daha sağlam tutunan moleküller yüzeyde dirençli bir katman oluşturur. Bu olaya yüzey
gerilimi denir.

Yüzey gerilimi herhangi bir sıvının yüzeyini azaltmaya çalışan kuvvet olarak da tanımlanabilir. Havayla şişirilmiş  balon buna iyi bir örnektir. Balon yüzeyindeki gerilimin temel nedeni içindeki havayı içeri doğru iterek  sıkıştırmaktadır. Sıkıştırmanın artması yüzey geriliminin büyüklüğündedir.

Su örümceği, yüzey gerilimi sayesinde su üzerinde rahatça hareket eder ve beslenebilir.

Bir sıvının yüzey gerilimi sıvının saflığına ve sıcaklığına bağlıdır. Sıcaklığı artan bir maddenin molekülleri arasındaki etkileşim (kohezyon) azalacağından yüzey gerilimi azalır. İyonik tuzların suda çözünmesi (yoğunluk arttığından) yüzey gerilimini artırır. Bunun sebebi çözünen iyonlarla (anyon ve katyon) su molekülleri arasında elektriksel etkileşim sonucu olarak su molekülleri sıvının iç kısmına doğru çekilir ve yüzeydeki moleküller birbirine biraz daha yaklaşır, bu da sıvının yüzeyindeki katmanın direncini artırır.

About admin